Traductora professional de valencià

Les paraules ens connecten

Soc Maria Quiles Ruiz.

Traductora, correctora i editora freelance.

T’oferisc la solució que necessites per a donar un toc professional als teus textos en valencià-català i castellà.

Serveis per a editorials, empreses, entitats públiques i particulars.

Els meus serveis professionals

Traducció i revisió

Traducció i revisió de traduccions. Textos educatius, periodístics i turístics; literatura infantil i juvenil; documents administratius; pàgines web.

Correcció de textos

Correcció ortotipogràfica i d'estil de textos en castellà i valencià-català.

Edició i creació de material educatiu

Edició i autoria de guies de lectura i material educatiu per a les assignatures de castellà i valencià d'educació primària i secundària.

Assessorament lingüístic

Assessorament lingüístic per a redactar o corregir textos i adequar-los al teu públic potencial.

Per què cal contractar els serveis lingüístics d'un professional?

La traducció ens permet arribar a persones que no entenen l’idioma en què està escrit el text original i acostar-nos a qui prefereix llegir o comunicar-se en la seua llengua materna, en la qual sent i s’expressa.

Cuidar la redacció del text pot acostar possibles clients a la teua marca i evita que se’n danye la imatge amb un text descurat i incomprensible.

Contractar un professional de la traducció i la correcció com jo et garanteix que s’entenga el text de manera òptima: evite que hi haja incoherències i errors gramaticals i ortogràfics que interferisquen en la comprensió del missatge.

A més, tinc en compte l’objectiu del text; no es redacta de la mateixa manera un conte infantil que un relat per a adults, uns pressupostos generals o una publicació en xarxes socials.

Si vols evitar que la imatge del teu projecte es veja afectada per textos mal escrits, et convide a posar-te en contacte amb mi i descobrir com et puc ajudar.

Posa't en contacte amb mi i sol·licita el teu pressupost.

Necessites una traducció a valencià? Has de corregir un text? Vols que el material educatiu que estàs elaborant complisca la normativa vigent? No saps si el teu text s’adequa al públic al qual vols dirigir-lo?