Edició i creació de contingut educatiu en valencià i castellà

Dins del sector del llibre de text, sovint es requereix crear i redactar activitats o editar textos per qüestions d’espais en maqueta, sempre tenint en compte la llei autonòmica vigent i la línia editorial. Oferisc els serveis següents.

  • Creació i redacció d’activitats per a l’alumnat de diferents nivells de primària i secundària, en les matèries de llengua castellana i valenciana.
  • Elaboració de material per al professorat (guies docents, guies didàctiques, materials per a l’atenció a la diversitat, entre altres).
  • Elaboració de guies de lectura i activitats interactives i gamificades a partir de llibres de lectura per a alumnat entre 6 i 18 anys.

A més, treballe també amb textos d’altres comunitats autònomes i reconec les parts en què se sol requerir la meua intervenció o assessorament, o les que són susceptibles d’adaptació, així com la solució més idònia per a cada etapa.

Com treballarem?

Si necessites contractar els meus serveis d’edició i creació de material educatiu, conta’m què necessites, a qui va dirigit i quin termini tens.

Aquests projectes solen ser de gran envergadura, per la qual cosa, si encara no hem col·laborat, caldrà que agendem una reunió en què acordarem les necessitats del projecte, els terminis i el pressupost. Conjuntament, establirem la millor manera de treballar.

Les meues tarifes per a l'edició i la creació de contingut

És difícil establir una tarifa per a un projecte d’edició o de creació de contingut i habitualment s’acorda una tarifa per hora. Se sol estimar un nombre d’hores a l’alça i en el meu cas sempre demane mantenir comunicació al llarg del desenvolupament del treball, per si fera falta reformular-ne l’estimació.

Cada projecte és diferent i cada pressupost s’elaborarà de manera acurada tenint en compte les característiques concretes que tinga.

També et puc ajudar en:

Posa't en contacte amb mi i sol·licita el teu pressupost.

Necessites més informació sobre aquest servei?