Accessibilitat

Maria Quiles Ruiz s’ha compromés a fer accessibles el seus llocs web d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració s’aplica al portal institucional https://mariaquiles.es/

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aques lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dles aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions, podrien haver-hi pàgines amb una implantació incorrecta d’etiquetes HTML.
  • Hi ha documents en format PDF que no compleixen la normativa, però, per a alguns, n’hi ha una alternativa textual HTML que compleix la normativa.
  • Podria haver-hi errades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada
  • No escau.
 3. Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Arxius ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de novembre del 2018 que no complisquen completament tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ D’AQUESTA DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració es va preparar el 28 d’octubre del 2019 i està basada en els Informs d’Accesibilidad Web de l’Observatori d’Accesibilitat.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari de contacte d’aquest lloc web.

Les comunicacions les rebrà i tractarà l’administrador de Maria Quiles Ruiz.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Es posarà en marxa un procediment d’aplicació adequat i eficaç al qual cal recórrer en cas que la resposta a la comunicació o al al sol·licitud siga insatisfactòria.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i les normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1).
 • Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.
 • Està dissenyat perquè es visualitze correctament en dispositius d’escriptori, tauleta i mòbil per a una resolució mínima de 1280×1024.
 • S’ha fet utilitzant HTML5 com a llenguatge marcat i fulls d’estil CSS 3 per al disseny.