Avís legal

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels termes i les condicions següents i atribueix la condició de persona usuària de la web i l’accés a aquest implica l’acceptació d’aquests sense reserves. En cas de no acceptar les clàusules establides en aquest avís legal, la persona usuària haurà d’abstenir-se d’accedir o utilitzar els serveis o continguts que es posen a la seua disposició en la pàgina i l’abandonarà.

TITULARITAT DEL LLOC WEB

Maria Quiles Ruiz, en compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE), us informa de les dades identificatives relatives al lloc web https://mariaquiles.es/

  • DENOMINACIÓ SOCIAL: Maria Quiles Ruiz
  • TELÈFON: +34630153770
  • NIF: 44520042T
  • CORREU ELECTRÒNIC GENERAL: hola@mariaquiles.es

CONDICIONS D’ÚS

PERSONES USUÀRIES

L’accés o ús d’aquest portal de Maria Quiles Ruiz atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés o ús, les desde condicions generals d’ús que s’hi reflecteixen. Les condicions esmentades s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que resulten de compliment obligat.

ÚS DE LA WEB

https://mariaquiles.es/ proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet petanyents a Maria Quiles Ruiz als quals l’USUARI puga tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari emplenar per a accedir a serveis o continguts determinats.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es comprometrà a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Maria Quiles Ruiz ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Maria Quiles Ruiz, dels proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges. Maria Quiles Ruiz es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguen adequats per a publicar-los.

En qualsevol cas, Maria Quiles Ruiz no serà responsable de les opinions de les persones usuàries a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Maria Quiles Ruiz, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Maria Quiles Ruiz o bé dels llicenciadors.

Tots els drets reservats: En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de tots o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Maria Quiles Ruiz. L’USUARI es compromet a respectar el drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Maria Quiles Ruiz. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de Maria Quiles Ruiz.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Maria Quiles Ruiz no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguera ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

Maria Quiles Ruiz es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que considere oportunes en el seu portal i pot canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que es presten per mitjà del web i la forma en la qual es presenten o es localitzen en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que Maria Quiles Ruiz no tinguera enllaços o hipervincles a altres llocs web d’Internet, Maria Quiles Ruiz no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Maria Quiles Ruiz assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyen a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Maria Quiles Ruiz se reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal o els serveis ofertats sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquelles persones usuàries que incomplisquen aquestes condicions generals d’ús.

GENERALITATS

Maria Quiles Ruiz perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal i excercirà totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

Maria Quiles Ruiz podrà modificar en qualsevol moment les condicions que s’hi determinen, i s’hauran de publicar degudament com apareixen ací.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de l’exposició d’aquestes i estaran vigents fins que es modifiquen per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els termes i condicions que regeixen aquest web, així com les relacions que se’n pogueren derivar, estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l’USUARI i Maria Quiles Ruiz per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment d’aquestes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya.